Thursday, 09 24th

Last updateFri, 26 Jul 2019 3pm

 • Create an account
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Welcome to Inyabutatu

Abo kwa Rwigara batubere urumuri.

 

Urubanza rw’abo kwa Rwigara rukubiyemo amasomo menshi y’ingirakamaro. Muri iyi nyandiko turibanda kuri amwe muri yo.

 
Isomo rya mbere.
 
Adeline Rwigara yeretse abantu bose ko akunda Bibiliya. Tuzi ko mbere yo kubatizwa buri wese agomba kurahira imbere y’Imana n’abantu ko yanze shitani n’ibyayo byose, n’ibisa nayo byose, n’ibyaha byose. Iyi ni indahiro ikomeye cyane ntawe ugomba kuyikerensa, ahubwo iyaba abakristu bose bayubahirizaga, byaturinda amarira menshi n’imiborogo, tukagira amahoro n’umunezero. Iyaba abakristu bayitwararikaga, barushaho kumenyekana nk’abana b’Imana buzuye urukundo, barangwa no kwicisha bugufi, kworoherana, kubabarirana, gusingiza Imana mu munezero, kwiyumanganya, kurangwa n’ubuntu buhebuje, kwitwararika abo babana, guha Imana umwanya wa mbere mu buzima bwabo. Igihugu cyacu kizagira ituze ari uko umuturarwanda agarukiye Imana, akagenza uko igomba, agashyira mu bikorwa inyigisho za Bibiliya, akareka kwitwara nk’abo muri Sodoma na Gomora batatinyaga icyaha na kimwe bakagondoza Imana ikabarimbura.
 
Adeline Rwigara ntatana na Bibiliya ye, ntibimutera ikimwaro kwerekana ko akunda Imana, nta bwoba afite imbere yabigize ibigirwamana, azi neza ko Imana asenga ariyo ifite ijambo rya nyuma. Ashimirwe ko yahisemo kubwiza ukuri abishe umugabo we, yeretse abanyarwanda ko bagomba kwitandukanya na Sekibi, ko umwicanyi ruharwa agomba guhabwa akato aho gukomerwa amashyi, ko tutagomba kugurisha roho zacu kubera irari ry’iby’isi. Uko abanzi ba Adeline Rwigara bamukurubana muri gereza no mu bukene, ni nako shitani irimo kubakurubana ubwabo ibajyana ikuzimu mu muriro w’iteka. Erega munyarwanda, iyo ugirira mugenzi wawe nabi, uba urimo kwigirira nabi nawe ubwawe wishyira mu maboko ya shitani. Nk’uko icyaha ari gatozi, n’ubutungane nabwo ni gatozi: kugira ngo igihugu cyacu kizagire ubuzima bwiza ni uko abaturage bacyo bagerageza kuba inyangamugayo bakisungana mu gukora ibyiza, bazamurana, bikoreranira imitwaro, bubakana, barushanwa mu kugwa neza, baharanira ubutabera nyabwo buri wese yibonamo, bakundwakaza inyungu rusange z’igihugu, bita ku mbabare n’abatishoboye, bitwaje Bibiliya mu mitima yabo kandi bakayishyira mu bikorwa. 
 
Isomo rya kabiri.
 
Adeline Rwigara yanze ko Paul Kagame akurikiza ibinyoma urupfu rwa Assinapol Rwigara, yanze ko Paul Kagame yirirwa abeshya ko nyakwigendera yazize impanuka y’imidoka. Ng’uko uko Adeline Rwigara yatse Paul Kagame umurambo wa Assinapol. Ubusanzwe, iyo Paul Kagame yishe umuntu, ahita yiha gusobanura uko yishakiye iby’urwo rupfu kugirango ayobye amarari rutamuhama. Aha rero niho Adeline Rwigara yabereye ibamba Paul Kagame, amukurira inzira ku murima, ukuri kujya hanze: Assinapol Rwigara yishwe ku manywa y’ihangu, Adeline Rwigara, ari kumwe n'umwana we Anne Rwigara, yiboneye n’amaso ye abakoze ayo marorerwa. Ntakeneye iperereza rya nyirarushwa rya Paul Kagame. Adeline Rwigara arazira ko yahisemo kuvugisha ukuri aho gusubira muri ya ndirimbo twese tumenyereye ngo “Bavandimwe, banyarwanda, umuryango wa nyakwigendera urabamenyesha ko wishimiye rwose ibisobanuro wahawe n’inzego z’ubutegetsi kubyerekeye urupfu ry’uwacu wishwe”.
 
Niba hari ikintu Paul Kagame atinya ni ukuri: yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi bari mu Rwanda muri 1994, ariko yiha kubeshya ko yayihagaritse, yanga rwose ko hagira uhingutsa ko yahagaritse ingabo z’amahanga zashakaga gutabara abatutsi bicwaga nk’ibimonyo arebera ahubwo arinako special forces ze zatizaga umurindi Interahamwe , none akaba yanitse amagufa yabo ngo ayabyaze akayabo k’amafaranga n'amakuzo. Abatutsi baguye muri jenoside yabagize ibitambo kugira ngo yifatire ubutegetsi adashaka kurekura, ndetse iyo jenoside yayigize intwaro y'ubutegetsi bwe. Ahimba ibinyoma biteye isoni byo guherekeza urupfu rw’abaguye muri jenoside ngo rutandikwa ku gahanga ke. Adeline Rwigara yanze ko ibinyoma nk’ibyo biherekeza urupfu rw’umugabo we. None Paul Kagame yasizoye, azacururuka ari uko abo kwa Rwigara abarimbuye, kuko baha abanyarwanda urugero Paul Kagame adashaka, ko kwica ukabeshya ntaho byemewe. Abanyarwanda bakwiye kwambura Paul Kagame ababo bapfuye: akamburwa inzibutso za jenoside yashoye mu bucuruzi bwe, akamburwa imivugire ye ya jenoside mu kuyisobanura yiha amakuzo yuzuye ibinyoma biteye iseseme.
 
Isomo rya gatatu.
 
Paul Kagame yabonye abanyarwanda bitaye ku rubanza rwa Adeline Rwigara n'abakobwa be, umutima ujya mu mutwe, yiga amayeri yo kubarangaza bakajya mu bindi nk’uko n’ubundi asanzwe abigenza iyo adashaka ko amabi ye ajya ahagaragara. Dore ukuntu yabigenje: yahise atangaza ko agiye kwakira mu Rwanda impunzi z’amahanga zibera muri Isirayeli na Libiya. Kuva iyo nkuru yasohoka, abanyarwanda bayisamiye hejuru, bavuga menshi karahava, basa nk’aho urubanza rw’abo kwa Rwigara barushyize iruhande nk’uko mwene Rutagambwa yabiteganije. Ese ko abanyarwanda bakomeje kumuhunga ari benshi kandi akabahiga bukware aho bahungiye, uwo mutima wo kugirira impuhwe impunzi z’amahanga noneho yawukuye he? Ese umuntu utinyuka gufunga umubyeyi n’abana be, umupfakazi w’umucikacumu n’abana be yagize imfubyi, si ikirura cyambaye uruhu rw’intama? Abanyarwanda bagomba kumenya ko iyo ufite agatebo kuzuye amacunga, hanyuma icunga rimwe rigafatwa n’indwara rikabora rikanuka, ugomba kurivana mu yandi, ukarijunya kure cyane; iyo utabigenje utyo, ryanduza andi macunga, akabora, umunuko ugakwira hose. Icunga ryaboze ntiriguma mu yandi. Umuntu wabaye ruvumwa, umwicanyi ruharwa, agomba guhabwa akato nk’urwaye ebola kugira ngo atanduza abandi. Adeline Rwigara yatweretse uwaboze uwariwe ugomba kuvanwa mu bandi bantu ngo atabanduza.
 
Isomo rya kane.
 
Adeline Rwigara yanze kuba ingaruzwamuheto y'umwanzi we umwicanyi ruharwa Paul Kagame, ahubwo ahitamo guhimbaza Yezu, yitwaje intwaro y'urukundo (Bibiliya), yiyumanganya imibabaro yatewe no kuvugisha ukuri, yanga gukomera amashyi uwuzuye ibinyoma n'ibikorwa by'umwijima. Paul Kagame arahangayitse, ni nk’aho urupfu rumuri hafi, asigaye yarahisemo kwizererera mu mahanga aho aba yishoye mu bikorwa bigamije gusa kumusingiza, akahasesagura amafaranga atagira ingano yagatunze abanyarwanda kandi aba yayabibye mu misoro itabarika abahatira. Noneho rero ngo yihaye gutuza mu Rwanda abanyamahanga batamuzi kuko abanyarwanda bo bamaze kumenya ko ari umwicanyi ruharwa, utahagaritse jenoside ahubwo wayigizemo uruhare akanakoma imbarutso yayo igihe ahanura indege yarimo perezida Yuvenali Habyarimana n'abo barikumwe azi neza ko abatutsi bari mu Rwanda bayitikiriramo. 
 
Abanyarwanda abaragije imbunda, nta we ukopfokora, abatinyutse kugaragaza ibitekerezo byabo byagirira akamaro abanyarwanda yarabafunze nka Deo Mushayidi, Victoire Ingabire, Kizito Mihigo, Diane Rwigara n'abandi benshi; abandi baramuhunga ubutitsa, abandi abasanga mu buhungiro akabica aka Patrick Karegeya na Seth Sendashonga; mbese muri make uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntibwubahirizwa mu Rwanda, none ngo rugiye kwakira abimukira n'abahunze ibihugu byabo kandi u Rwanda ruri hasi y’ibihugu by’abo bimukira.  Ahubwo ni uburyo abonye bwo kurangaza abanyarwanda n'amahanga kubera ipfunwe atewe n'uko azi neza ko abanyarwanda batamushaka na gato kandi nta mahoro afite kubera gufungira ubusa Adeline Rwigara n'abana be nyuma yo kwica umugabo we, gusenya inzu ye no kubambura imitungo, ahora ahangayitse yikanga abanzi be bamugose, yumva ibye bigiye guhinduka ubusa, uko umunsi ukeye yumva urupfu rumugera amajanja kubera guhora yikanga ingaruka z'abo yishe cyangwa yicishije nkana. 
 
Gutuza impunzi z’amahanga mu Rwanga ni uburyo abonye bwo kureba ko ibihugu by'i Burayi mu gihe yabyereka ko yakwakira abimukira byamukuraho igitutu muri iki gihe Minisitiri we w'ingabo James Kabarere ategerejwe i Paris vuba aha mu rukiko ruburanisha abaregwa ibikorwa by’iterabwoba (terrorism) kubera ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana yabaye imbarutso ya jenoside.
 
Abo kwa Rwigara nibatubere rero isomo: dukwiye kwambura Paul Kagame amagufa y'abacu bose twerekana uruhare rwe muri jenoside no m'ubundi bwicanyi ndengakamere yakoreye abanyarwanda kandi akomeje kubakorera; twange twivuye inyuma ko abaherekesha ibinyoma bye byo pfundo rimuranga adushukishije uburari bw'iby’isi. Abo kwa Rwigara batwibukije ko amateka atwereka ko amaherezo y'ingoma mpotozi nk'iya Paul Kagame ari ugutembagara kabone niyo yabanza kunanirana. Nta ngoma nimwe hano kw'isi itagira iherezo; niyo mpamvu nta muntu n'umwe ugomba kwiratana ububasha afite hano kw'isi. Umukristu Adeline Rwigara na Bibiliya ye yaburiye Paul Kagame: yanze kumwemerera ko ari we akesha kubaho no gutunga ibyo yaruhiye we n'umufasha we Assinapol Rwigara, umupapa w'abana be umwicanyi Paul Kagame yagize imfubyi kimwe n'abandi bana yagiye yicira ababyeyi kubera ishyari rye ndenga kamere no kwibona birenze urugero.
 
Umwanzuro.
 
Adeline Rwigara yerekanye ko imfura zitarashira mu Rwanda: umusaraba Paul Kagame yamugeretseho watumye abanyarwanda barushaho kujijukirwa ko iby’isi ari nk’amazi atemba, bityo barushaho kwegera Imana no kuyitabaza ngo yibuke imfubyi n’abapfakazi, ngo idukize abadayimoni b’inzangano z’amoko yose, ngo idutize imbaraga zo kunesha Shitani n’abigize ibikoresho byayo. Adeline Rwigara ni intwari, yanze gusenga Shitani n’abayo n’ibyayo ahitamo kwiragiza Imana na Bibiliya yayo. Adeline Rwigara yahisemo neza, ntazakorwa n’ikimwaro. Babyeyi mwese aho muri mu Rwanda no hanze yarwo, nimufatire iry'iburyo uyu mubyeyi. Namwe basore n'inkumi, abasaza n'abakecuru, mwese aho muri hose, nimuze duhundaze amasengesho yacu ku bantu umwicanyi Paul Kagame yashyize ku ngoyi.
 
Yezu Kristu umwami, Habwa icyubahiro mu mitima y'abanyarwanda aho bari hose kw'isi, urabikwiye! 
Kukwumvira biruta ibitambo!
Uwica abana bawe ni wowe ahekura!
 
Yozefu Mutarambirwa
Umukuru w'Ihuriro ry'Inyabutatu – RPRK
 
To tell the whole truth with clarity and charity
 

About us

Robot

Platea tristique eleifend non vitae pulvinar est ac Curabitur non auctor. Tincidunt fames pulvinar Curabitur Curabitur adipiscing consequat justo ut dui tristique. Interdum nec tincidunt auctor tincidunt fames pulvinar curabitur...

You are here: Home Home page articles Abo kwa Rwigara batubere urumuri.
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS